månadsarkiv: januari 2024

ÅRSMÖTE

Inbjudan till årsmöte

måndagen den 12 februari 2024 kl. 19:00 

i klubbstugan.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av 2 justerare för mötet, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Fastställande av medlems-, tävlings-, samt terminsavgifter.
 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av:
a.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
b.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
c.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
d.1 suppleant för en period av 2 år
e.1 suppleant i styrelsen för en period av 1 år (fyllnadsval)
f.2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år
g.3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas.

Städschema för våren

Nu finns lista på städansvariga för hösten. Följande har fått det ärofyllda ansvaret:

vecka
2Gunnel Axin/Christer Jansson
4Sofia och Torbjörn Karlsson
6Kent Mossbäck och Kenneth Karlberg
8Jakob Wallenhammar och Kalle Karlsson
10Fam. Mikael Andersson
12Eva och Erik Oskarsson
14Kerstin och Anders Larsson
16Gunilla och Stig Larsson
18Britt-Marie och Kjell Blomkvist
20Lovisa och Oskar Eklöf
22Gun och Anders Winblad
24Gabriella och Micke Wennblom

Instruktioner finns här:
Städschema | Hagaby GoIF Örebro (hagaby-goif.se)

Träningshelg 19-21/1

Seniorerna kör träningshelg, öppen för alla.

Fredag 18:00
Tybbelundshallen bokad för banintervaller.
Vill/kan man inte springa finns motionscyklar och stakmaskin.

Lördag 10:00
Distanslöpning från klubbstugan.
Bastu och gemensam lunch.
Diskussion och planering av våren.

Söndag 09:00/10:00
Skidor från Ånnaboda.
Start mellan 9 och 10 beroende på hur långt pass man vill köra.

Anmäl på Eventor – Aktiviteter (orientering.se)