Författararkiv: Kent Mossback

Nu säljer vi Newbody!

Från torsdagen den 11 april till 15 maj kommer vi att ha försäljning av Newbody i klubben. Du hjälper klubben genom att själv handla, sälja till vänner eller på jobbet. Det finns mer information under Föreningen/Försäljning.

På klubbstugan finns några kataloger att hämta (för att bli säljare) och en katalog finns där som Du kan beställa direkt ur under hela säljperioden. Om det är några frågor, hör av dig till:

Eva Oskarsson (Eva.Oskarsson@oru.se, 070-362 97 93) eller

Kerstin Larsson (kerlar64@gmail.com, 0724-038686)

Närkekvartetten 9-12 maj i Getingdalen och Ånnaboda

Kristihimmelfärdshelgen är det dags för Swedish League (WRE), stafettligan och Närkekvartetten.

Alla tävlingar är ett samarbetsuppdrag med KFUM/Garphyttan 9-10/5, Hagaby/Almby ansvariga 11-12/5 med Närkekvarteten 3 och 4 samt stafettligan 12/5. Alla fyra tävlingsdagarna summeras ekonomiskt tillsammans och vi delar eventuell vinst lika.

Vi har en liknande arbetsfördelning som Tiomila 2022 med Almby på våra arrangörsdagar.

Några funktioner kommer eventuellt att innebära att vi hjälper varandra under alla fyra dagarna.

Kajsa Asklöf Axin är arbetssamordnare för oss tillsammans med representant för Almby.

Vi önskar att du redan nu reserverar dagarna innan och under våra tävlingar.

En hel del ska förberedas och under tävlingshelgen behöver klubben din hjälp.

Vi återkommer lite längre fram när en preliminär planering är gjord.

Mer information lämnas på Årsmötet den 12/2 på klubbstugan, ses då.

Med vänlig hälsning Erik Oskarsson tävlingsledare.

ÅRSMÖTE

Inbjudan till årsmöte

måndagen den 12 februari 2024 kl. 19:00 

i klubbstugan.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av 2 justerare för mötet, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Fastställande av medlems-, tävlings-, samt terminsavgifter.
 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av:
a.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
b.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
c.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
d.1 suppleant för en period av 2 år
e.1 suppleant i styrelsen för en period av 1 år (fyllnadsval)
f.2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år
g.3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas.

Information från Hagabys Valberedning

Hej!
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete inför årsmötet den 12 februari 2024. Hagabys styrelse består av sju styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter somarbetar med samordning och utveckling av klubbens verksamhet. Styrelsen träffas i klubbstugan på måndagar, ca. 1 gång i månaden. Vi är glada över att merparten av den nuvarande styrelsen har aviserat en positiv inställning för en fortsättning, dock önskar vi fler medlemmar till styrelsen.

Vi vill att du som är medlem i Hagaby tänker till runt potentiella personer som skulle kunna vara med i styrelsen och tillika utveckla föreningen genom att bidra med sin tid och sitt engagemang. Du är välkommen att kontakta oss i valberedningen med förslag på kandidater eller om du själv är intresserad av ett styrelseuppdrag! I så fall mejla till fam.wennblom@telia.com alt. mobilnummer 070–6104608.

Bästa hälsningar och en God Jul Önskar,

Michael Wennblom, Lovisa Eklöf och Erik Oskarsson

Möjlighet till att orientera framöver

Denna söndag och nästa söndag drar två stycken ol-serier igång. På söndag startar Ullmax Vinterserie 2023-2024 med en dagtävling i Pershyttan. Sen följer ett antal tävlingar båda dag och natt. Hagaby är med och arrangerar en tävling i Februari nästa år.

Nästa söndag är det premiär för Arboga OKs Julserie. Den håller på fyra söndagar i advent.

Vad som hände på Hagabydagen 2023

I den arla morgonstunden begav sig Anton ut i klubbstugans närmaste skog för att ordna till förmidagens träningsmöjligheter för hugade medlemmar. Ganska snart efter klockan 09.00 började de träningssugna att dyka upp och ge sig ut i skogen. Banlängd och antal kontroller kunde man själv bestämma genom att plocka de kontrollpunkter som Anton lagt ut i valfri ordning. Den GPS klocka som uppvisade det längsta träningspasset hade samlat på sig runt 7 km, vad den kortaste sträckan blev förtäljer inte historien.

Efter att Lina hade tränat och duschat begav hon sig till Saigon, restaurangen alltså, för att hämta den beställda lunchen och klockan 12.00 började deltagarna öppna sina matboxar och mumsa på den goda maten med asiatisk krydda.

När klockan precis slagit 13.00 kunde ordföranden hälsa välkommen och eftermiddagens diskussioner tog vid. Programmet såg ut så här:

13.00-13.15 Ordförande hälsar välkommen
13.15-14.00 Seniorplanering, ungdomssektionen och 25manna
14.00-14.30 Fika
14.30-15.00 Tävlingar 2024 bland annat Swedish League
15.00-16.00 Allmän info, Klubbstugan, Ekonomi, Hitta ut. m.m.

Efter den korta inledningen tog Oskar Eklöf, Lina Jans och Anders Larsson över och berättade om hur året har varit och hur vi tänker framåt mot 2024.

Sammanfattningsvis så har aktivitetsnivån både på seniorverksamheten och ungdomsverksamheten tagit fina steg framåt under året. Seniorerna har ett totalt sett fint år bakom sig med många fina placeringen men också såklart någon tävling där seniorerna hade hoppats på mer. Det är ju det som är orientering, allt kan hända.

Planeringen för nästa år följer mycket av det som gjorts i år och målsättningarna står kvar.

Ungdomsverksamheten växer och det blir fler och fler ungdomar hos oss, kul. Ambitionen är att fortsätta bli fler och förhoppningsvis i lite äldre åldrar också. Vi räknar nu ett 40-tal ungdomar som kommer till våra träningar. Våra ungdomsledare lägger ned ett stort jobb med att planera och genomföra träningarna. Det är viktigt att vi andra stöttar så mycket vi kan för att hjälpa till. Korskopplingarna mellan ungdomsverksamheten och föreningens andra verksamheter fungerar bra och många ställer upp och stöttar, fint.

Att skapa gemenskap mellan ungdomarna är viktigt för att hålla orienteringsintresset vid liv, att kunna åka iväg som grupp på träning och tävling är populära inslag som bidrar till det.

Vi har varit lite sena att förbereda oss för 25 manna kaveln åren efter pandemin. Nu tänkte vi försöka ta ett tag i det och hoppas på två lag till 25 manna nästa år. Anders presenterade tankar kring hur vi tar oss dit och ställde också i utsikt att ordna ett Lusse lopp på torsdagsträningen den 14 december, dagen efter Lucia. Vi hoppas på ett stort deltagande både från Seniorer, bredd och ungdomar.

Länk till alla de presentationer som gjordes av Oskar, Lina och Anders hittar ni längst ner dokumentet.

Efter att ha lyssnat på presentationerna och diskuterat, var det dags för kaffe med den alltid lika populära mazarinen som Arne fixat fram.

Nu var det dags att gå över till att titta på de arrangemang som vi har framför oss 2024. Lasse Persson och Oskar Eklöf gav oss en bild av statusläget.

11:e och 12:e maj är våra dagar på Närkekvartetten med en extra krydda i år då Stafettligan ingår den 12:e. Arenan är Ånnaboda för båda dagarna.

Swedish leage tävlingar körs på Kvartettens två inledningsdagar, den 9:e och 10:e. Arena här kommer att vara Bocksboda.

31 augusti arrangerar vi sedan Medel-DM. Arena Suttarboda.

1 oktober arrangerar vi Lång-DM också med arena Suttarboda.

Det är hög tid att börja bemanna de olika funktioner vi skall ha så medlemmarna uppmanades att vara redo. Vad gäller ”skogsdelarna” av arrangemangen. Banor, mark, tillstånd etc är vi redan långt komna.

Dra ett streck i kalendern redan nu för Kristi himmelsfärdshelgen. Det blir fint att kunna springa den 9:e och 10:e och sedan vara med på arrangemangen den 11:e och 12:e.

Presentationen som användes finns också längst ner.

Dagen avslutades sedan med en del allmän information.

Det som troligen kommer att bli en fråga framåt i tiden är hur vi ser på vår klubbstuga. Ett beslut ligger ett antal år framåt men styrelsen känner att det är viktigt att alla har information om vad som händer (och inte händer).

Det kan sammanfattningsvis sägas att de svar som vi som förening avgett till kommunen på olika detaljplaneförändringar i Bettorpsområdet har mynnat ut i att det kan finnas en möjlighet att i framtiden få till en flytt av klubbstugan till området vid starten av Lillåns elljusspår. Det pågår nu ett arbete med en förändrad detaljplan och den kan kanske vara klar om något år. Tidpunkten för ett beslut, som ju tas av föreningens medlemmar, ligger alltså några år framåt i tiden. Självklart är det många saker som behöver redas ut innan det finns något att ta beslut på. Ekonomin för föreningen är en sak, lämpligheten av att flytta en annan. Styrelsen kommer att återkomma med information efter hand när det finns någon. Det område som är föremål för detaljplaneändringen finns också det bifogat med övriga presentationer längst ner i dokumentet.

Parallellt har det förts diskussioner med kommunen om en renovering av klubbstugan där den står. Vi har haft ett par möten om det och kommunen kommer att återkomma senast under februari månad med ett besked vad som kan bli aktuellt. Som bekant hyr vi stugan så kommunen behöver reda ut vad de kan stå för ekonomiskt.

Göran avslutade sedan dagen med några reflektioner runt vår ekonomi. I år har det varit mycket magert med intäkter eftersom vi vilat från större arrangemang under 2023. Följden blir ett rejält minus i år, något som det också var budgeterat för. För 2024 har vi förhoppningsvis några lyckade arrangemang som fyller på kassan lite igen.

I övrigt flaggade Göran för en del redaktionella förändringar och förtydliganden i vad vi får för och vad vi betalar för vårt medlemskap i Hagaby. Det är inga förändringar av nivåerna på avgifterna som kommer att föreslås till årsmötet men, som sagt, en del förtydliganden av texten vad som ingår och inte ingår.

Efter detta avslutade ordföranden mötet, tackade medlemmarna för deras deltagande, vartefter lokal långsamt tömdes och visst efterarbete vidtog.

Presentationer-Hagabydagen-2023-1.zip

Hagabydagen

Nu är det dags att anmäla sig till årets Hagabydag!
När: söndagen den 19 November
Plats: klubbstugan vid Pettersbergs IP

Program

Förmiddag
09.30-12.00 Träning (Anton) samt dusch

12.00-13.00 Lunch (Se alternativ längre ner i detta mail)

Eftermiddag
13.00-13.15 Ordförande hälsar välkommen
13.15-14.00 Elitplanering, ungdomssektionen och 25manna
14.00-14.30 Fika
14.30-15.00 Tävligar 2024 bland annat Swedish leauge
15.00-16.00 Allmän info, Klubbstugan, Ekonomi, Hitta ut. m.m.

Till lunch kommer att bjudas på mat, välj något av följande alternativ.

1 Kyckling, cashewnötter, grönsaker, ris
2 Äggnudlar, kyckling, grönsaker
3 Grillad kycklingfile, jordnötssås, ris
4 Vegetariska vårrullar

Ange i er anmälan om ni vill vara med på förmiddagens träningspass. Anmäl hur många ni är som kommer. Vill ni även ha mat anger ni även det. Skicka till kent.mossback@gmail.com. Använd rubriken Hagabydagen. Sista anmälningsdag är torsdagen den 16e november.

Ny gång- och cykelväg på Pettersbergs IP

Nu är det snart dags för Örebro kommun att påbörja arbetet med att göra en gång- och cykelväg genom Pettersbergs IP. Det innebär att stora ytor av anläggningen kommer att vara avgränsad/inhägnad som byggarbetsplats med mycket maskiner och tunga fordon.

Prata med era barn och ungdomar om att vara extra försiktiga när man är på anläggningen och när man ska åka igenom/passera anläggningen om det är möjligt så välja en annan väg under byggnationen.

Det kommer även att byggas hinder (bom eller/och stenblock) mellan klubbhuset och förrådet för att göra det bilfritt mellan husen.

Byggstart är planerad till måndag v.43 och kommer pågå till och med v.50.

Här kan ni läsa mer Pettersbergs IP, ny gång- och cykelväg samt cykelparkering