Styrelsen

Styrelsen 2023 består av:

Ordförande: 
Kenneth Karlberg
kenneth_karlberg@telia.com
070 364 93 90

Sekreterare:  
Anton Blomgren (Tekniska, tävlingsarr.)
anton.blomgren@icloud.com
073 846 00 09

Kassör:
Göran Hedberg
fakt@hagaby-goif.se

Övriga ledamöter:

Christina Gustavsson (Marknad)
christina.gustavsson@ebrevet.nu

Lina Jans (Support)
Jans.lina@gmail.com

Kent Mossbäck (Kommunikation)
kent.mossback@gmail.com

Oskar Eklöf (Tävling/Träning)

Ann-Charlotte Wallenhammar (Rekrytering)
ann-charlotte.wallenhammar@hushallningssallskapet.se
070 329 17 81

Suppleanter: 

Yngve Wegelius
ywegelius@telia.com
070 630 60 89

Vakant