Bli medlem

För att bli medlem i Hagaby GoIF fyller du i medlemsansökan och mailar till  arno44@telia.com, eller som blankett på klubbstugan och lämnar på anvisad plats. Nya medlemmar beslutas av styrelsen.

Medlemsansökan


Om du är ny eller blivande medlem och vill veta vad orientering är, kan du läsa mer på Svenska orienteringsförbundets hemsida. Du kan också beställa böcker om orientering från SISU.

Behöver du någon som visar grunderna och t.ex. förklarar hur det går till när man tävlar, kan du få en fadder.


Hagaby håller också regelbundet nybörjarkurser för barn, ungdomar och vuxna. Håll utkik på vår hemsida.

För mer information kontakta styrelsen.