Bli medlem

För att bli medlem i Hagaby GoIF fyller du i medlemsansökan och mailar till  arno44@telia.com, eller som blankett på klubbstugan och lämnar på anvisad plats. Nya medlemmar beslutas av styrelsen.

Medlemsansökan


Om du är ny eller blivande medlem och vill veta vad orientering är, kan du läsa mer på Svenska orienteringsförbundets hemsida. Du kan också beställa böcker om orientering från SISU.

Behöver du någon som visar grunderna och t.ex. förklarar hur det går till när man tävlar, kan du få en fadder.


Hagaby håller också regelbundet nybörjarkurser för barn, ungdomar och vuxna. Håll utkik på vår hemsida.

För mer information kontakta styrelsen.

Medlemsavgifter 2023

Ungdom t.o.m 16 år 200 kr
Juniorer/seniorer 17 – 25 år 500 kr
Vuxen 26 år – 500 kr
Stödjande medlem 200 kr
Familjeavgift 1000 kr

Från 2023 är medlemsavgiften för junior/senior och vuxen uppdelad i en medlemsavgift, 200kr och en träningsavgift, 300 kr