Vad som hände på Hagabydagen 2023

I den arla morgonstunden begav sig Anton ut i klubbstugans närmaste skog för att ordna till förmidagens träningsmöjligheter för hugade medlemmar. Ganska snart efter klockan 09.00 började de träningssugna att dyka upp och ge sig ut i skogen. Banlängd och antal kontroller kunde man själv bestämma genom att plocka de kontrollpunkter som Anton lagt ut i valfri ordning. Den GPS klocka som uppvisade det längsta träningspasset hade samlat på sig runt 7 km, vad den kortaste sträckan blev förtäljer inte historien.

Efter att Lina hade tränat och duschat begav hon sig till Saigon, restaurangen alltså, för att hämta den beställda lunchen och klockan 12.00 började deltagarna öppna sina matboxar och mumsa på den goda maten med asiatisk krydda.

När klockan precis slagit 13.00 kunde ordföranden hälsa välkommen och eftermiddagens diskussioner tog vid. Programmet såg ut så här:

13.00-13.15 Ordförande hälsar välkommen
13.15-14.00 Seniorplanering, ungdomssektionen och 25manna
14.00-14.30 Fika
14.30-15.00 Tävlingar 2024 bland annat Swedish League
15.00-16.00 Allmän info, Klubbstugan, Ekonomi, Hitta ut. m.m.

Efter den korta inledningen tog Oskar Eklöf, Lina Jans och Anders Larsson över och berättade om hur året har varit och hur vi tänker framåt mot 2024.

Sammanfattningsvis så har aktivitetsnivån både på seniorverksamheten och ungdomsverksamheten tagit fina steg framåt under året. Seniorerna har ett totalt sett fint år bakom sig med många fina placeringen men också såklart någon tävling där seniorerna hade hoppats på mer. Det är ju det som är orientering, allt kan hända.

Planeringen för nästa år följer mycket av det som gjorts i år och målsättningarna står kvar.

Ungdomsverksamheten växer och det blir fler och fler ungdomar hos oss, kul. Ambitionen är att fortsätta bli fler och förhoppningsvis i lite äldre åldrar också. Vi räknar nu ett 40-tal ungdomar som kommer till våra träningar. Våra ungdomsledare lägger ned ett stort jobb med att planera och genomföra träningarna. Det är viktigt att vi andra stöttar så mycket vi kan för att hjälpa till. Korskopplingarna mellan ungdomsverksamheten och föreningens andra verksamheter fungerar bra och många ställer upp och stöttar, fint.

Att skapa gemenskap mellan ungdomarna är viktigt för att hålla orienteringsintresset vid liv, att kunna åka iväg som grupp på träning och tävling är populära inslag som bidrar till det.

Vi har varit lite sena att förbereda oss för 25 manna kaveln åren efter pandemin. Nu tänkte vi försöka ta ett tag i det och hoppas på två lag till 25 manna nästa år. Anders presenterade tankar kring hur vi tar oss dit och ställde också i utsikt att ordna ett Lusse lopp på torsdagsträningen den 14 december, dagen efter Lucia. Vi hoppas på ett stort deltagande både från Seniorer, bredd och ungdomar.

Länk till alla de presentationer som gjordes av Oskar, Lina och Anders hittar ni längst ner dokumentet.

Efter att ha lyssnat på presentationerna och diskuterat, var det dags för kaffe med den alltid lika populära mazarinen som Arne fixat fram.

Nu var det dags att gå över till att titta på de arrangemang som vi har framför oss 2024. Lasse Persson och Oskar Eklöf gav oss en bild av statusläget.

11:e och 12:e maj är våra dagar på Närkekvartetten med en extra krydda i år då Stafettligan ingår den 12:e. Arenan är Ånnaboda för båda dagarna.

Swedish leage tävlingar körs på Kvartettens två inledningsdagar, den 9:e och 10:e. Arena här kommer att vara Bocksboda.

31 augusti arrangerar vi sedan Medel-DM. Arena Suttarboda.

1 oktober arrangerar vi Lång-DM också med arena Suttarboda.

Det är hög tid att börja bemanna de olika funktioner vi skall ha så medlemmarna uppmanades att vara redo. Vad gäller ”skogsdelarna” av arrangemangen. Banor, mark, tillstånd etc är vi redan långt komna.

Dra ett streck i kalendern redan nu för Kristi himmelsfärdshelgen. Det blir fint att kunna springa den 9:e och 10:e och sedan vara med på arrangemangen den 11:e och 12:e.

Presentationen som användes finns också längst ner.

Dagen avslutades sedan med en del allmän information.

Det som troligen kommer att bli en fråga framåt i tiden är hur vi ser på vår klubbstuga. Ett beslut ligger ett antal år framåt men styrelsen känner att det är viktigt att alla har information om vad som händer (och inte händer).

Det kan sammanfattningsvis sägas att de svar som vi som förening avgett till kommunen på olika detaljplaneförändringar i Bettorpsområdet har mynnat ut i att det kan finnas en möjlighet att i framtiden få till en flytt av klubbstugan till området vid starten av Lillåns elljusspår. Det pågår nu ett arbete med en förändrad detaljplan och den kan kanske vara klar om något år. Tidpunkten för ett beslut, som ju tas av föreningens medlemmar, ligger alltså några år framåt i tiden. Självklart är det många saker som behöver redas ut innan det finns något att ta beslut på. Ekonomin för föreningen är en sak, lämpligheten av att flytta en annan. Styrelsen kommer att återkomma med information efter hand när det finns någon. Det område som är föremål för detaljplaneändringen finns också det bifogat med övriga presentationer längst ner i dokumentet.

Parallellt har det förts diskussioner med kommunen om en renovering av klubbstugan där den står. Vi har haft ett par möten om det och kommunen kommer att återkomma senast under februari månad med ett besked vad som kan bli aktuellt. Som bekant hyr vi stugan så kommunen behöver reda ut vad de kan stå för ekonomiskt.

Göran avslutade sedan dagen med några reflektioner runt vår ekonomi. I år har det varit mycket magert med intäkter eftersom vi vilat från större arrangemang under 2023. Följden blir ett rejält minus i år, något som det också var budgeterat för. För 2024 har vi förhoppningsvis några lyckade arrangemang som fyller på kassan lite igen.

I övrigt flaggade Göran för en del redaktionella förändringar och förtydliganden i vad vi får för och vad vi betalar för vårt medlemskap i Hagaby. Det är inga förändringar av nivåerna på avgifterna som kommer att föreslås till årsmötet men, som sagt, en del förtydliganden av texten vad som ingår och inte ingår.

Efter detta avslutade ordföranden mötet, tackade medlemmarna för deras deltagande, vartefter lokal långsamt tömdes och visst efterarbete vidtog.

Presentationer-Hagabydagen-2023-1.zip

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *