Goda semlor och ny styrelse vald på årsmötet!

Ett 40-tal medlemmar mötte upp till årets årsmöte. Klubblokalen fylldes snabbt på och sorlet ökade. Exakt klockan 19.00 drämde ordföranden klubban i bordet, sorlet tystnade och årsmötet öppnades.

Efter de inledande punkterna på dagordningen utsåg årsmötet Erik Oskarsson till mötesordförande. Med van hand tog han över klubban och ledde oss genom dagordningen för årsmötet.

Snart blev det vår avgående kassör, Yngve Wigelius, tur att redovisa det ekonomiska utfallet för 2022 och budgeten för 2023.

2022 blev ett väldigt fint år ekonomiskt främst tack vara det fina 10-mila resultatet. Kassan är också välfylld när vi går in i 2023.

Budgeten för 2023 uppvisar däremot ett ganska stort underskott. Vi har inga stora arrangemang 2023 så intäkterna är skrala. Yngve menade att vi kan ha det så under 2023 för att komma bättre i balans 2024 när vi har några arrangemang igen.

Årsmötet beslutade därefter om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2022 och godkände även budgeten för 2024.

Inför 2023 lämnar Samuel Andersson och Mickael Andersson styrelsen. Yngve lämnar jobbet som kassör med är villig att stanna kvar i styrelsen för att underlätta bytet av kassör.

Valberedningen lade fram förslag till ny styrelse för 2023 och även delvis 2024.

Till ordförande valdes Kenneth Karlberg, nya i styrelsen blev Göran Hedberg, Oskar Eklöf och Lina Jans.

Anton Blomgren, Kent Mossbäck, Ann-Charlotte Wallenhammar, Yngve Wigelius och Christina Gustavsson fick förnyat förtroende.

Efter att Arne Yngström under punkten övriga frågor informerat årsmötet om att en arbetsgrupp bildats för att arbeta ifatt med utdelandet av förtjänsttecken avslutades årsmötesförhandlingarna. Allas blickar riktades då mot fikabordet där Ann-Charlotte förtjänstfullt dukat upp med semlor och kaffe. Sorlet i lokalen nådde nu nya höjder.

Efter en stunds ostörd fika var det dags för nästa höjdpunkt, utdelandet av vandringspriser och andra hedersutmärkelser.

Gunnel Axin hade som vanligt järnkoll på priserna. De mycket värdiga mottagarna var denna gång:

Dagkannan: Johan Persson
Natthornet Herrar: Filip Dahlgren
Natthornet Damer: Lovisa Eklöf
Millenium ungdomspris + Biobiljett: Edwin Säker
Ledarpriset: Stefan Blomgren
Billys vandringspris: Martin Regborn
Prestationspriset: Martin Regborn

………

Utmärkelsen årets prestation utses som alltid av årsmötesdeltagarna. I år stod valet mellan Martin Regborns EM guld, Filip Dahlgrens seger i O-ringen H21 L och herrstafett laget i SM.

Direkt efter årsmötet satte sig styrelsen ned och genomförde ett konstituerande sammanträde. Hur styrelsen konstituerade sig framgår av bilden nedan. Det som är markerat med orange färg är själva styrelsen, den blå färgen visar andra viktiga ansvarsområden i föreningen.

Det fullständiga årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt för alla så snart det är justerat.

/ Ordförande Kenneth Karlberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *