Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

27 JAN 2020 11:12
Årsmöte måndagen den 24 februari klockan 18.30 i klubbstugan.
 • Uppdaterad: 27 JAN 2020 11:12

Dagordning

Vid Hagaby GoIF Örebro:s 94e årsmöte

Klubbstugan Måndag den 24 februari 2020 kl 18.30

 1. Mötet öppnas
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av 2 justerare för mötet, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senate verksamhetsåret
 8. Revisorsernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlems-, tävlings-, samt terminsavgifter
 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
 12.  Val av 
  1. 1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
  2. 1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
  3. 1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
  4. 1 suppleant på en tid av 2 år
  5. 2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år
  6. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas
Skribent: Jan Gustafsson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

Följ vår landslagslöpare
Martin Regborn på
Instagram

 

 

Naturpasset 

   

Hagaby på FacebookInstagram
Följ oss på
Instagram

 

och Twitter

Moelven20151102

verisure_logo

CÅLogga

lopex-186x186

Handelsbanken_farg

Corporate logo med pay off

Postadress:
Hagaby GoIF Örebro - Orientering
Ringstorpsvägen 20
70369 Örebro

Kontakt:
Tel: 019312016
Fax: 019314968
E-post: This is a mailto link

Se all info