Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2014

21 JAN 2014 11:13
Styrelsen kallar till årsmöte nu med dagordning +verksamhetsberättelse
  • Uppdaterad: 06 FEB 2017 19:35

Styrelsen kallar till Årsmöte måndagen den 17
februari kl 19.00 på Klubbstugan.
 
I samband med mötet kommer även 2013 års KM-medaljer att delas ut.

Dagordning kommer att publiceras på hemsidan och på Klubbstugan tre veckor före mötet. 

Eventuella motioner ska lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Verksamhetsberättelsen kommer att publiceras på hemsidan och på Klubbstugan senast en vecka före mötet.

Det bjuds på kaffe med dopp.

 

Dagordning Vid Hagaby GoIFs 88:e ÅRSMÖTE

Klubbstugan måndagen den 17 februari 2014 kl. 19:00

1.         Mötet öppnas

2.         Upprop och fastställande röstlängd för mötet.

3.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4.         Fastställande av dagordning.

5.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6.         Val av 2 justerare för mötet, som jämte mötesordföranden skall justera              mötesprotokollet samt vara rösträknare.

7.         Styrelsens och sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt resultat-            och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

8.         Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas        förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

9.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och sektionsstyrelserna för den tid  som  revisionen avser.

10.       Fastställande av medlems-,tävlings-, och terminsavgifter.

11.       Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande        verksamhetsåret.

12.       Val av

             a) kassör i styrelsen för en tid av 2 år.
             b)  1 ledamot i styrelsen för en tid av 2 år.
             c) 1 ledamot i styrelsen för en tid av 2 år.
            d)  1 ledamot i styrelsen för en tid av 1 år.
            e)  1 suppleant i styrelsen för en tid av 2 år.
             f)  2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.
            g) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av
            vilka en skall vara sammankallande.

13.       Val av sektionsstyrelser och godkännande av arbetsfördelning för år 2014  enligt    valberedningens förslag.

14.       Stadgeändring

15.       Övriga frågor

16.       Mötet avslutas

Efter avslutat möte utses 2013 års Prestationspris samt utdelning av
Ledarpriset 2013.

I samband med kaffe sker utdelning av 2013 års KM-medaljer.

Varmt välkomna till klubbens 88:e årsmöte!

 

Styrelsen för Hagaby GoIF

Verksamhetsberättelse 2013 

Skribent: Lars Inge Wixner

 

Moelven20151102

CÅLogga

Handelsbanken_farg

Corporate logo med pay off

 

 

Följ vår landslagslöpare
Martin Regborn på
Instagram

 

 

   

Hagaby på FacebookInstagram
Följ oss på
Instagram

Postadress:
Hagaby GoIF Örebro - Orientering
Ringstorpsvägen 20
70369 Örebro

Kontakt:
Tel: 019312016
Fax: 019314968
E-post: This is a mailto link

Se all info